Avukatlarımıza ve göçmenlik uzmanlarımıza güvenin
Ana sayfa QUEBEC’E YERLEŞME KANADA’YA YERLEŞME PROGRAMLAR HİZMETLER İNDİRİLEBİLİR DÖKÜMANLAR BÜLTEN BİZE ULAŞIN Marketing
Quebec Programı
KANADA PROGRAMI

 

Note:  Following a decision by the government published in the Gazette officielle du Québec on March 27, 2013 , the Quebec Immigrant Investor Program suspension is extended until July 31, 2013.

 

Quebec’in Yatırımcı Göçmenlik Programı iş dünyasının desteklenmesi için, iş adamları ve ailelerinin daimi mukim olarak koşulsuz giriş yapabilmelerine olanak tanımak maksadıyla Quebec hükümeti tarafından 1986 yılında hayata geçirilmiştir. Program, devam eden kabul edilebilir projelerin gerçekleşmesi için Quebec iş hayatına sübvansiyon sağlamaktadır. Bu program çerçevesinde, belli şartlara uymayı kabul eden potansiyel yatırımcı göçmenler, Quebec’te daimi ikamet statüsünü elde edebilirler. Program, yatırımcı göçmenler ve ailelerine koşulsuz Kanada daimi ikamet vizesi alma hakkı sağlar.  

|     Kabul Edilebilirlik Kriterleri    |

Program, Quebec eyaletine yerleşmek isteyen yatırımcı göçmenlere hitap eder. Yeterlilik için, bir başvuru sahibinin:

  • yasal yollardan kazanılmış 1.600.000 $CAD tutarında net varlığa sahip olmalıdır.

  • başvurmadan önceki beş (5) yıl içerisinde en az iki (2) yıl yöneticilik tecrübesi kazanmış olmalıdır. Bu tecrübenin tam zamanlı bir işte ve/veya karlı bir işletmede edinilmiş olması gerekmemektedir.   

  • Profesyonel bir işte edinilmiş yönetim tecrübesi, hem yönetimsel görevler almış hem de profesyonel alanda faaliyette bulunmuş başvuru sahiplerinin seçilmelerine olanak tanır. Bu durumda, sözü edilen profesyonel işletmenin, başvuru sahibi dışında, en az iki tam zamanlı (haftada 30 saat ve üzeri) çalışana eşdeğer çalışanı olmalıdır.

  • beş (5) yıllık bir dönem için IQ Immigrant Investisseurs Inc.’a yatırım yapılmalıdır.

|     Quebec Programı’nın başlıca özellikleri    |

Yatırım: 800,000 $CAD
Finansman Seçeneği: Finansman planı, yatırımcı göçmenlerin, programın tüm gerekliliklerine uygun olmak şartıyla, borç almalarına ve böylece ödenmesi gereken en az yatırım tutarını yatırabilmelerine olanak sağlar. 
Yatırım üzerine uygulanan faiz: % 0
Garanti: Bu yatırım, IQ Immigrants Investisseurs Inc. tarafından verilen, Quebec hükümetince tamamen ve koşulsuz olarak garanti edilmiş, yatırımcıya geri ödenebilen 800.000 $CAD tutarındaki beş (5) yıllık borç senedi ile tamamen güvence altına alınır.        
Yatırım Dönemi:

Yabancı Uyrukluların Seçilmesine ilişkin yönetmelikte öngörüldüğü üzere, IQ Immigrant Investisseurs Inc. yatırımları fon olarak piyasa faiz oranı üzerinden beş (5) yıllık bir dönem için işletir. İşletilen yatırımdan elde edilen gelir IQ Immigrants Investisseurs Inc.’e ödenir ve küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri destekleme programının finansmanında kullanılır.        

Yatırımın geri çekilmesi: Beş (5) yıllık dönem boyunca ödenen tutar geri çekilemez.
Finansal Aracı:   Industrial Alliance Securities Inc

 

 

QUEBEC’E YERLEŞME   |    KANADA’YA YERLEŞME    |    PROGRAMLAR   |    HİZMETLER   |    İNDİRİLEBİLİR DÖKÜMANLAR   |    BÜLTEN   |    BİZE ULAŞIN   |    Marketing

Bu site gizlilik kuralına uymaktadır.
Sitenin kullanımı yasal tebligat şartlarına konu olmaktadır
© 2015 Industrial Alliance Insurance and Financial Services Inc.
Bütün hakları saklıdır