به وكلا ومشاورين مهاجرت ما اعتماد كنيد
خانه اطلاعات مختصر كبك‌ اسكان در كانادا برنامه ها خدمات اسنادي كه از سايت اخذ مي شود خبرنامه تماس با ما Marketing
برنامه سرمايه گذاري مهاجرتي كبك
برنامه سرمايه گذاري مهاجرتي فدرال كانادا

 

Note:  Following a decision by the government published in the Gazette officielle du Québec on March 27, 2013 , the Quebec Immigrant Investor Program suspension is extended until July 31, 2013.

 

اين برنامه سرمايه گذاري مهاجرتي كبك براي كمك به رونق بيشتر كسب و كار در كبك در سال 1986 توسط دولت كبك ايجاد شد تا ورود صاحبان و مديران كسب و كار و خانواده هاي آنها را به كبك تشويق كند تا بتوانند اقامت دائم را بدون قيد و شرط كسب نمايندارائه خدمات اين برنامه به رونق كسب و كار در كبك كمك مي كند تا پروژه هاي عمراني بر اساس توجيه اقتصادي مناسب تحقق یابد.اين برنامه به سرمايه گذاران و خانواده هاي آنها .اجازه مي دهد كه ويزاي بدون قيد و شرط اقامت دائ كانادا را دريافت كنند.

معيارهاي پذيرش در اين برنامه

 :اين برنامه براي سرمايه گذاراني كه قصد دارند در استان كبك اسكان كنند تدوين شده است. متقاضي اين برنامه بايد شرايط زير را داشته باشد

  • سرمايه گذار بايد اثبات كند مبلغ حداقل 1.600.000 دلار كانادا به عنوان دارائي و ثروت خالص كه به صورت مشروع و قانوني حاصل شده است، دارد.- سرمايه گذار بايد، حداقل دو سال تجربه مديريت ظرف 5 سال اخير داشته باشد. نيازي نيست اين تجربه در   مديريت يك واحد كسبي سودآور و/ يا بر اساس كار تمام وقت بدست آمده باشد،
  • تجربه مديريتي كه بر اساس يك كار حرفه اي بدست آمده باشد براي تأئيد قبولي متقاضياني كه هم وظايف مديريتي انجام مي دهند و هم يك فعاليت حرفه اي انجام مي دهند قابل قبول است. در اين حالت، اين كارحرفه اي مستلزم حداقل معادل دو كارمند تمام وقت (يعني حداقل 30 ساعت كار در هفته) غير از خود متقاضي، مي باشد،
  • سرمايه گذاري در شركت سرمايه گذاري مهاجرتي كبك براي مدت حداقل 5 سال،

مشخصات اصلي برنامه سرمايه گذاري مهاجرتي كبك

دلار كانادا 800.000 -سرمايه گذاري:
برنامه تأمين مالي ما اين امكان را به سرمايه گذاران مي دهد كه بتوانند براي تأمين بخشي از اين پول از كارگزاران مالي وام بگيرند. بنابراين، سرمايه گذار مي تواند با تأمين ساير شرايط متقاضي   سرمايه گذاري مهاجرت فقط يك حداقل مبلغ سرمايه گذاري لازم را سرمايه گذاري كند.

-اختيار انتخاب تأمين مالي:

صفر درصد

-بهرة سرمايه گذاري:

مبلغ سرمايه گذاري بر اساس يك سند پرداخت 5 ساله به مبلغ 800.000 دلار كانادا كه توسط شركت   سرمايه گذاري مهاجرتي كبك صادر شده باشد ضمانت مي شود و به دستور سرمايه گذار قابل پرداخت خواهد    شد. اين مبلغ تحت ضمانت كامل و بي قيد و شرط دولت كبك مي باشد. 

-ضمانت:

شركت سرمايه گذاري مهاجرتي كبك اين مبالغ زا به نرخ بهره بازار براي مدت 5 سال كه  در آئين نامه گزينش اتباع خارجي تصريح شده است سرمايه گذاري مي كند. منافع روي اين سرمايه گذاري به   شركت سرمايه گذاري مهاجرتي كبك پرداخت مي شود. شركت سرمايه گذاري مهاجرتي كبك اين منافع را طبق    برنامه كمك اقتصادي براي تامين مالي واحدهاي كسبي كوچك و متوسط صرف مي كند.  -مدت سرمايه گذاري:

سرمايه گذار اجازه ندارد در اين مدت پنج سال برداشتي از اين مبلغ سرمايه گذاري داشته باشد. 

-برداشت:

-تراست اينداستريال الايانس

-كارگزار مالي:

 

This site respects the confidentiality policy.
Its use is subject to the conditions of the legal notice.
© 2015 Industrial Alliance Insurance and Financial Services Inc.
All rights reserved