به وكلا ومشاورين مهاجرت ما اعتماد كنيد
خانه اطلاعات مختصر كبك‌ اسكان در كانادا برنامه ها خدمات اسنادي كه از سايت اخذ مي شود خبرنامه تماس با ما Marketing
برنامه سرمايه گذاري مهاجرتي كبك
برنامه سرمايه گذاري مهاجرتي فدرال كانادا

 

Note:  As of July 1, 2012, CIC has temporarily stopped accepting applications for the federal Investor program to focus on processing the applications we already have while the program is reviewed. This pause on new applications will continue until further notice. It does not apply to the Quebec Immigrant Investor Program.

برنامه سرمايه گذاري مهاجرتي كانادا توسط دولت فدرال براي تشويق ورود صاحبان كسب و كار و خانواده هاي آنها به كشور كانادا ايجاد شد.

تحت اين برنامه سرمايه گذاران بالقوه كه حائز شرايط معين مي باشند مي توانند اقامت دائم در كانادا را كسب كنند. اين برنامه به سرمايه گذاران و خانواده هاي آنها اجازه مي دهد ويزاي اقامت دائم بي قيد و شرط را كسب كنند:

  • سرمايه گذاران در همان هنگام ورود به كانادا وضعيت اقامت دائم كانادا را كسب خواهند كرد،
  • سرمايه گذاران قادر خواهند بود در كانادا زندگي، كار، تحصيل و فعاليت اقتصادي كنند،
  • سرمايه گذاران قادر خواهند بود به طور آزاد به كشور كانادا ورود و خروج كنند،
  • سرمايه گذاران قادر خواهند بود سه سال پس از ورود به كانادا تقاضاي شهروندي كانادا را كنند،

معيار پذيرش در اين برنامه

اين برنامه براي سرمايه گذاراني است كه قصد دارند در هر جائي از كانادا غير از استان كبك اسكان كنند. متقاضي اين برنامه بايد واجد شرايط زير باش:


  • سرمايه گذار بايد اثبات كند مبلغ 1.600.000 دلار كانادا به عنوان دارائي خالص و ثروت خالص كه به صورت مشروع كسب كرده باشد، دارد،
  • سرمايه گذار بايد اثبات كند براي مدت حداقل دو سال در پنج سال قبل يك كسب واجد شرايط را راه اندازي و هدايت كرده است يا اثبات كند كه حداقل 5 نفر پرسنل تمام وقت را مديريت كرده است،
  • سرمايه گذار بايد مبلغ 800.000 دلار كانادا براي مدت 5 سال نزد خزانه داري كل كانادا در اقتصاد كانادا سرمايه گذاري كند،
  • سرمايه گذار بايد شرايط سالم پزشكي و امنيتي مصوب را داشته باشد،

مشخصات اصلي برنامة سرمايه گذاري مهاجرتي فدرال كانادا

مبلغ 800.000 دلار كانادا با اين امكان كه سرمايه گذار مي تواند بخشي از ين مبلغ را از طريق كارگزار مالي تأمين مالي كند (فاينانس كند).سرمايه گذاري:

برنامه تأمين مالي ما به سرمايه گذار اين امكان را مي دهد كه بخشي از اين مبلغ را از كارگزاران مالي وام بگيرد بنابراين سرمايه گذار مي تواند با تأمين ساير شرايط متقاضي سرمايه گذاري مهاجرت فقط يك حداقل مبلغ   سرمايه گذاري لازم را سرمايه گذاري كند. 

اختيار انتخاب تأمين مالي:
صفر درصد 

بهرة سرمايه گذاري:

اين سرمايه گذاري كاملاً توسط استان‌ها و نواحي مشخص تعريف شدة كانادا كه در اين برنامه شركت دارند ضمانت مي شوند. اين مبلغ سرمايه گذاري در پايان ۵ سال بدون بهره به سرمايه گذار مسترد مي شود.

ضمانت:

      ۵سال  :مدت سرمايه گذاري
   .سرمايه گذار اجازه ندارد در اين مدت پنج سال از اين مبلغ سرمايه گذاري هيچ نوع برداشتي نمايد

برداشت:

 

 

This site respects the confidentiality policy.
Its use is subject to the conditions of the legal notice.
© 2015 Industrial Alliance Insurance and Financial Services Inc.
All rights reserved