به وكلا ومشاورين مهاجرت ما اعتماد كنيد
خانه اطلاعات مختصر كبك‌ اسكان در كانادا برنامه ها خدمات اسنادي كه از سايت اخذ مي شود خبرنامه تماس با ما Marketing
برنامه سرمايه گذاري مهاجرتي كبك
برنامه سرمايه گذاري مهاجرتي فدرال كانادا

 

شركت تراست اينداستريال الايانس و تيم متخصصان حرفه اي با تجربه آن با خرسندي برنامة سرمايه گذاري مهاجرتي خود را به صاحبان كسب و كار و خانواده هاي آنها كه قصد دارند در يك محيط جديد اسكان نمايند، ارائه مي كند. 

شركت تراست اينداستريال الايانس افتخار دارد كه به عنوان كارگزار معتبر مالي هم براي برنامة سرمايه گذاري مهاجرت كانادا و هم براي برنامة سرمايه گذاري مهاجرتي كبك عمل كند. تيم برنامه سرمايه گذاري مهاجرتي شركت داراي تجربيات گرانبهائي است كه به تاريخ ايجاد و تأسيس اين برنامه در سال 1986 باز مي گردد. اين برنامه فرصتي بي نظير را به صاحبان كسب و كار وخانواده هاي آنها ارائه مي كند تا فقط با يك سرمايه گذاري 5 ساله نزد دولت كانادا مهاجرت خود را به كانادا تحقق بخشند. استرداد اين وجه توسط دولت تضمين مي شود و وضعيت اقامت دائم كه به سرمايه گذار و خانواده هاي آنها اعطا مي شود بي قيد و شرط است.

 

This site respects the confidentiality policy.
Its use is subject to the conditions of the legal notice.
© 2015 Industrial Alliance Insurance and Financial Services Inc.
All rights reserved